Kontakt:

PRONEO Maria Sternadel

Siedziba:
ul.Partyzantów 7

05-092 Łomianki

Biuro:
Brukowa 2C (I piętro)

05-092 Łomianki
tel. (+48) 604435184
e-mail: info@lauricidin.pl
www.proneo.com.pl